pan Chenryk poczuł, że czas stworzyć wiersz. w niedzielne wieczory budzą się potwory. nudzą sie otwory.