pan Chroman w głowie pana Chenryka szykuje kanapki dla Szatana gdy pan Chenryk wali się w głowę, pan Chroman dotkliwie rani się nożem mmmm kaszanka.