pionteczek - bo trzeba jeszcze być w pionie z teczka - myśli pan Chenryk. trzeba podnieść poziom do pionu - myśli pan Chroman.