pan Chroman żyje w panu Chenryku. pan Chenryk żyje w Polsce. Polska żyje w miejscach chłodnych i wilgotnych, unika światła.