Chroman jest mała człeczyna, Chroman to złudzeń pianka, on brzydkie fantazje pochłania, Lecz Chenryk nie ceni Chromanka. Więc wołam: Czyż ów nie pamięta, że Chroman jest druh jego szczery?!  Lajkujcie Chromana, dziewczęta, lajkujcie do jasnej cholery!