Chenryk znów obejrzał Casablankę. to był ten pierwszy raz: Rick Blaine był młodszy od niego.  ze wszystkich głów na wszystkich ludziach na całym świecie musiałem wejść do niego.